ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2561  (ระบบปิดสมัครในวันที่  9 พฤศจิกายน  2561 เวลา 18.00 น.)
4. การเข้าใช้งาน ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่   http://ramwitthaya.activities-club.com 

5. การเข้าใช้งาน ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 

    สำหรับนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ให้เลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น
   

ตัวอย่าง :  ลงชี่อสมัคร  : กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต

                   รหัสนักเรียน       10552

                   รหัสผ่าน             10552    

                 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ให้ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ห้อง ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน
ให้รีบติดต่อครูธัชชัย  ยั่งยืน หรือครู จิดาภา  นิราศโศรก ครูกนกกาญจน์  สำโรงแสง โดยด่วน

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูธัชชัย  ยั่งยืน     โทร. ...............................
     ครูจิดาภา  นิราศโศรก  โทร. ............................... ครูกนกกาญจน์  สำโรงแสง  โทร. ..........................

7. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัครและอาจจะไม่ผ่านกิจกรรม

**หมายเหตุ** นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ให้เลือกชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร เท่านั้น !!