ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ปิดระบบในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นักเรียนคนใดไม่ลงทะเบียนภายในกำหนด จะไม่อนุญาตเปิดให้ลงทะเบียนอีกและต้องเข้าชุมนุมที่ยังมีสมาชิกไม่ครบ หากไม่เข้าชุมนุม ไม่ผ่านกิจกรรมกำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม  2563
4. การเข้าใช้งาน ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่   http://ramwitthaya.activities-club.com 

5. การเข้าใช้งาน ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 

    สำหรับนักศึกษาวิชาทหารต้องเลือกเข้าชุมนุมตามความสนใจตามที่โรงเรียนเปิดลงทะเบียน และต้องเข้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับเหมือนกิจกรรมลูกเสือ ฯ คือเข้าทั้งชุมนุม และกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร
   

ตัวอย่าง :  ลงชี่อสมัคร  : กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต

                   รหัสนักเรียน       10552

                   รหัสผ่าน             10552    

                 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ให้ตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล ห้อง ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน
ให้รีบติดต่อครูพรศักดิ์  ศรีวรกุล หรือครู จิดาภา  นิราศโศรก ครูกนกกาญจน์  สำโรงแสง โดยด่วน

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

7. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัครและอาจจะไม่ผ่านกิจกรรม

** 8. กรณี นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ให้ติดต่อรับรหัสลงสมัครได้ที่ครูกนกกาญจน์ ** โดยใช้ Username และ Password เป็นเลข 4 หลักดังนี้  เช่น 1101  เลข 1 แรก หมายถึงชั้น ม.1  เลข 1 ตัวที่ 2 เป็นห้องที่ 1 เลข 0 เลข 1 หมายถึงเลขที่ของนักเรียน

   ตัวอย่าง :  นางสาวรักเรียน  รักดี       ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1 รหัสสมัคร 4101  หมายถึง ชั้น ม.4 ห้องที่ 1 เลขที่ 1

                    นางสาวขยัน  หมั่นเพียร  ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2  รหัสสมัคร 4120 หมายถึง ชั้น ม.4 ห้องที่ 1 เลขที่ 20